Hlasoval som proti tomu, aby výroba energie z jadra bola diskriminovaná

Rozhodnutie opieram najmä o tri argumenty. Po prvé, jadro neškodí viac než iné udržateľné zdroje. Po druhé, bez jadra to podľa vedcov zrejme nepôjde. Po tretie, otepľovanie by sme mali spomaliť čo najlacnejšie.

Moje rozhodnutie opieram najmä o tieto tri argumenty:

1. Jadro neškodí viac než iné zdroje, ktoré sú už uznané ako udržateľné.

Podľa Spoločného výskumného centra (JRC), interného vedeckého útvaru Komisie „analýzy neodhalili žiadne vedecky podložené dôkazy o tom, že jadrová energia viac škodí ľudskému zdraviu alebo životnému prostrediu ako iné technológie na výrobu elektriny, ktoré sú už zaradené do Taxonómie“, a teda uznané za udržateľné.

2. Bez jadra to podľa vedcov zrejme nepôjde.

Podľa hlavnej svetovej vedeckej autority pre oblasť klimatickej zmeny IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy) bude na dosiahnutie cieľa udržať globálne oteplenie pod 1,5 °C potrebné strojnásobenie svetového objemu energie vyrobenej z jadra do roku 2050 oproti roku 2020.

3. Našim cieľom by malo byť spomaliť otepľovanie čo najlacnejšie.

Podpora projektov by mala byť technologicky neutrálna, teda mali by byť vyberané tie projekty, ktoré odbúrajú jednu tonu CO2eq za najmenej eur.

Teší ma, že tento návrh neprešiel.