Názor na schválené digitálne zákony EÚ

Návrhy prinášajú viac byrokracie, než je treba. Napríklad vo forme niektorých nových úradov. Prenášanie zodpovednosti na platformy je podľa mňa menej efektívne, než keď začne polícia trestať autorov nelegálneho obsahu.

EP schválil nový zákon o digitálnych službách (DSA) aj zákon o digitálnych trhoch (DMA).

Pre TASR som uviedol moje výhrady:

„Návrhy prinášajú viac byrokracie, než je treba. Napríklad vo forme niektorých nových úradov. Prenášanie zodpovednosti na platformy je podľa mňa menej efektívne, než keď začne polícia trestať tvorcov, autorov nelegálneho obsahu, teda napríklad nenávistných prejavov a dezinformácií.  Identifikácia dominantného postavenia spoločností len na základe kritérií veľkosti je chyba, ktorá z dlhodobého hľadiska poškodí spotrebiteľov.“

Celý článok je dostupný tu.