Meranie úspechu verejných projektov cez objem minutých peňazí je chyba

Úspech podpory superpočítačov nemôže byť meraný množstvom minutých peňazí, ale dosiahnutými výsledkami.

Superpočítače sú dôležitým nástrojom pre európsku vedu a priemysel a majú potenciál zvýšiť ich produktivitu.

Komisia si však pri podpore superpočítačov stanovila zlé ciele – aby EÚ dobehla Čínu a USA vo výdavkoch na vysokovýkonnú výpočtovú techniku, nie vo výsledkoch.

Úspech žiadneho projektu nemôže byť meraný množstvom minutých peňazí. Takýto návrh na podporu superpočítačov som preto nepodporil.