Vítam hodnotu za peniaze pri znižovaní emisií skleníkových plynov

Do návrhu o zriadení fondu spravodlivej transformácie sa dostalo naviazanie eurofondov na dosiahnuté výsledky.

Do návrhu o zriadení fondu spravodlivej transformácie sa dostala pomerne prelomová vec – jasné naviazanie eurofondov na dosiahnuté výsledky. Konkrétne v boji proti emisiám skleníkových plynov.

Transformujúce sa regióny budú po roku 2024 odmeňované na základe reálneho zníženia emisií, ktoré dovtedy dosiahnu.

Ak sa napríklad v niektorom regióne znížia emisie na polovicu, tak región dostane dvakrát toľko, ako by dostal, ak by emisie neznížil. To znamená, že regióny budú medzi sebou súťažiť o zdroje na základe toho, kto zníži emisie razantnejšie. Takéto riešenie prispeje k efektívnejšiemu využitiu peňazí z daní od ľudí.