Riešenia pre zníženie vysokých cien energií v EÚ

Hlavný problém je, že sa náklady kríz, aj tej súčasnej energetickej, nedarí rozložiť v dlhšom časovom úseku. Teraz má kríza podobu vysokej inflácie a vysokých verejných dlhov.

Vyberám moje vyjadrenie z článku Aktualít:

Eugen Jurzyca (SaS) zo skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR) za problém považuje, že sa náklady kríz, aj tej súčasnej energetickej, nedarí rozložiť v dlhšom časovom úseku. Teraz má kríza podobu vysokej inflácie a vysokých verejných dlhov.

„Najzdravším riešením by bolo, keby sme sa uveriteľným spôsobom, zákonmi, zaviazali, že zoškrtáme položky, ktoré nie sú efektívne a peniaze z týchto položiek prenesieme na riešenie tejto katastrofálnej krízy,“ povedal. Spresnil, že by išlo o zdroje z Plánu obnovy a odolnosti, kohéznych fondov či spoločnej poľnohospodárskej politiky.

V prípade Slovenska by nové príjmy zaistil aj zákon o neskoršom veku odchodu do dôchodku či zrušenie vlakov zadarmo. Takto získané zdroje treba venovať najzraniteľnejším skupinám ľudí a v podnikovej sfére tým najperspektívnejším firmám a nedotovať stratové a umelo prežívajúce podniky.

Upozornil, že zastropovanie cien plynu bez dodatočného tlaku na šetrenie môže byť iba ako dočasný nástroj, vníma to však ako neefektívny krok. Upozornil, že zdanenie neočakávaných ziskov energetických firiem je „tanec na tenkom ľade,“ lebo vyššie zisky by mala riešiť daňová legislatíva a dodal, že takto získané dane nikdy nepostačia na riešenie krízy.

Celý článok je dostupný tu.