Rozhodovanie sa na základe objektívnych údajov a analýz

Mnoho dôležitých rozhodnutí, aj na úrovni celej EÚ a s veľkými finančnými dopadmi, sa robí bez dôkladnej analýzy relevantných údajov, takzvanej "hodnoty za peniaze". Debata o tom, aká má byť metodika analýz, aké údaje je potrebné zozbierať a dosahovanie akých cieľov je nevyhnutné merať, je v rozpočtových materiáloch Európskej komisie ojedinelá. Debaty o presunutí financií v rozpočte z neefektívnejších programov na tie efektívnejšie sú ešte vzácnejšie.

Projekt hodnoty za peniaze má nielen ekonomické dopady, ale aj robí verejnú diskusiu férovejšou. Z radov čistých príjemcov verejných zdrojov (v SR aj EÚ) sa občas ozve argument, že peniaze do „ich" oblasti musia dosiahnuť istý podiel na HDP a kto tomu nerozumie, je ignorant. Ako keby do verejných financií prispievali najmä zlodeji, ktorým je vždy dobré zobrať peniaze a prerozdeliť ich. Lenže väčšinou prispievajú tí slušní. Hovoriť im zahmlene rôzne zložité frázy, podľa ktorých "musíme" prispievať, zvyšuje nielen riziko plytvania peniazmi, ale nie je to ani poctivé.

vysledky
vysledky

Mnoho dôležitých rozhodnutí, aj na úrovni celej EÚ a s veľkými finančnými dopadmi, sa robí bez dôkladnej analýzy relevantných údajov, takzvanej "hodnoty za peniaze". Debata o tom, aká má byť metodika analýz, aké údaje je potrebné zozbierať a dosahovanie akých cieľov je nevyhnutné merať, je v rozpočtových materiáloch Európskej komisie ojedinelá. Debaty o presunutí financií v rozpočte z neefektívnejších programov na tie efektívnejšie sú ešte vzácnejšie.

Projekt hodnoty za peniaze má nielen ekonomické dopady, ale aj robí verejnú diskusiu férovejšou. Z radov čistých príjemcov verejných zdrojov (v SR aj EÚ) sa občas ozve argument, že peniaze do „ich" oblasti musia dosiahnuť istý podiel na HDP a kto tomu nerozumie, je ignorant. Ako keby do verejných financií prispievali najmä zlodeji, ktorým je vždy dobré zobrať peniaze a prerozdeliť ich. Lenže väčšinou prispievajú tí slušní. Hovoriť im zahmlene rôzne zložité frázy, podľa ktorých "musíme" prispievať, zvyšuje nielen riziko plytvania peniazmi, ale nie je to ani poctivé.

Čo som k tejto téme povedal alebo napísal

Najlepšie opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti na cestách

23. decembra 2022
Na Slovensku máme dlhodobo veľký problém s alkoholom na cestách a rýchlou jazdou. Preto sme sa pozreli na najlepšie postupy zo zahraničia, ako znižovať počet takýchto nehôd.

Kritickú infraštruktúru v EÚ treba chrániť efektívne

4. decembra 2022
Európsky parlament koncom novembra prijal smernicu, ktorej deklarovaným cieľom je zvýšiť odolnosť voči narušeniu prevádzky kritických subjektov.

Nabíjačky pre elektromobily každých 60 km

23. októbra 2022
Európsky parlament tento týždeň odhlasoval povinnosť, aby boli elektrické nabíjacie stanice pre automobily k dispozícii aspoň každých 60 km pozdĺž všetkých diaľnic a rýchlostných ciest najneskôr do konca roku 2025. Hlasoval som proti.

Je škoda, že Nemecko sa rozhoduje zatvárať jadrové elektrárne

16. októbra 2022
Je to škoda pre celú Európsku úniu, keďže energia z jadra je efektívna – bezpečná, čistá a lacná.

Riešenia pre zníženie vysokých cien energií v EÚ

13. septembra 2022
Hlavný problém je, že sa náklady kríz, aj tej súčasnej energetickej, nedarí rozložiť v dlhšom časovom úseku. Teraz má kríza podobu vysokej inflácie a vysokých verejných dlhov.

Hlasoval som proti tomu, aby výroba energie z jadra bola diskriminovaná

6. júla 2022
Rozhodnutie opieram najmä o tri argumenty. Po prvé, jadro neškodí viac než iné udržateľné zdroje. Po druhé, bez jadra to podľa vedcov zrejme nepôjde. Po tretie, otepľovanie by sme mali spomaliť čo najlacnejšie.

Prečo som nezahlasoval za zákaz nových áut so spaľovacími motormi

8. júna 2022
Existujú oveľa lacnejšie cesty na zníženie emisií: odstránenie tony CO2 cez trhový systém ETS stojí cca 80 eur, bezemisnými autami stojí to isté 1000 eur.

Úlohou politikov je dosiahnuť zastavenie otepľovania čo najefektívnejšie

6. júna 2022
Riešenia s najmenšími negatívnymi vplyvmi na ľudí sú založené na trhových mechanizmoch. Alternatívou k trhovému ETS je odstraňovanie skleníkových plynov menej efektívnymi metódami.

Prečo by mala EÚ spolufinancovať základné a stredné školstvo

5. júna 2022
Z dvoch hlavných dôvodov. Po prvé, školstvo, najmä základné a stredné je verejný statok. Po druhé, EÚ v súčasnosti dáva veľa financií do fondov, ktorých efektívnosť je otázna.

Nerobme digitalizáciu pre digitalizáciu, ale pre ľudí

17. marca 2022
Komisárky pre digitalizáciu a hospodársku súťaž som sa včera pýtal na to, či je únijná digitálna stratégia zameraná správne. Priamej odpovedi sa však vyhla.