Tentokrát musíme lepšie skontrolovať novú únijnú stratégiu energetickej bezpečnosti

Stratégia z roku 2014 mala diverzifikovať dodávateľov a infraštruktúru, no podiel Ruska na importe zemného plynu do EÚ odvtedy narástol.

Komisia v roku 2014 predstavila stratégiu energetickej bezpečnosti, podľa ktorej patrí silná závislosť od jedného externého dodávateľa medzi najpálčivejšie problémy energetickej bezpečnosti dodávok v Únii. Osobitne sa to týka plynu.

Cieľom stratégie bolo okrem iného diverzifikovať externých dodávateľov a súvisiacu infraštruktúru.

Podiel dodávok plynu z Ruska na celkovom importe plynu však medzi rokmi 2014 a 2020 narástol.

Veľmi si dám záležať na tom, aby plnenie v súčasnosti deklarovaného cieľa znížiť energetickú závislosť od Ruska bolo odsledované poriadne. Začal som tým, že som sa opýtal Komisie, prečo ciele stratégie z roku 2014 neboli naplnené.