V pandémii musí byť finančná pomoc cielená

V rozhovore pre TASR som hovoril aj o tom, že pandémia nového koronavírusu mala zvláštny ekonomický priebeh.

V rozhovore pre TASR som hovoril aj o tom, že pandémia nového koronavírusu mala zvláštny ekonomický priebeh. Najskôr sa počítalo s vývojom v tvare písmena V (prudký pokles, následne prudký rast), potom v tvare písmena U (miernejší pokles a rast) a na konci sa už hovorí o písmene K (niektoré sektory upadali, iné však vzrástli). Preto musí byť finančná pomoc cielená, plošne pomáhať všetkým sektorom nie je potrebné.

Celý rozhovor pre TASR nájdete tu: https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo-a-aktivity/aktivity/2022a/2022_02/cofoe-videa-tasr.html