Tri krát tri ukazovatele pre lepší život

Štát potrebuje vedieť, aké účinné sú jeho opatrenia

Pri kúpe televízora vyberáme najefektívnejšiu alternatívu. S najvyšším pomerom úžitku k cene. Zistíme si minimálne dĺžku uhlopriečky obrazovky a jej rozlíšenie. Bez znalosti základných výkonových parametrov a ich ceny by sa kupovali, a teda aj vyrábali… nepodarky.

No štát takto aktívne kľúčové ukazovatele výkonu nesleduje. Ak, tak z donútenia. Pritom by to bolo lacné a zvýšil by sa tlak na rast jeho efektívnosti. Nech sa páči, tri príklady zo školstva, zdravotníctva a z reštrukturalizácie podnikov v úpadku.

Efektívnosť stredného školstva mala narásť zavedením duálneho vzdelávania. Okrem vytvorenia ďalšej výnimky v daňovom systéme má stáť každoročne milióny eur. Zdá sa, že záujem oň je minimálny, to však nie je najväčší problém. Tým je skutočnosť, že štát nemeria efektívnosť svojich investícií do (stredného) školstva.

Nebude teda ani schopný vyhodnotiť, či duálne vzdelávanie prinieslo zlepšenie v uplatnení absolventov stredných škôl z hľadiska výšky ich zárobku. Ak by štát meral a zverejňoval platy absolventov stredných škôl, ich skutočnú nezamestnanosť a príslušné náklady, mohlo byť školstvo efektívnejšie, než je dnes.

Nehovoriac o tom, že žiaci a ich rodičia by dostali informácie dôležité na prijatie jedného z najdôležitejších rozhodnutí v živote, pre výber školy.

Všeobecná zdravotná poisťovňa by podľa Transparency International mohla ušetriť ročne asi 30 miliónov eur. Premiér zasa poukazuje na to, že súkromné poisťovne tvoria zisk. Diskusia o tom, či by naše zdravotníctvo ozdravil (drahý) prechod na jednu zdravotnú poisťovňu, trvá už roky. Pritom nevieme, čo je pre pacienta a daňovníka lepšie. Údaje, ktoré by mohli pomôcť prijať správne rozhodnutie, existujú. Vypichnem tri z nich: rehospitalizovanosť, reoperovanosť, preležaniny.

Získanie a zverejnenie informácií o efektívnosti jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a následne aj poisťovní by preto nemalo byť drahé. Bolo by jasnejšie, či sa oplatí premiérovi investovať do vytvorenia monopolného systému, a aj to, kam v zdravotníctve by malo ísť viac peňazí. Aj poisťovne by sa dostali do tvrdého súťažného prostredia, v ktorom by mali vlastný záujem nakupovať efektívnejšie, nerobili by tak až po zásahoch mimovládnych organizácií.

Nehovoriac o tom, že pacienti by získali informácie dôležité pre výber poisťovne aj poskytovateľa starostlivosti.

Tento týždeň bude parlament hlasovať o návrhu zákona, ktorý žiada zverejniť tri zásadné ukazovatele výkonu konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Predložili sme ho spolu s Janou Kiššovou (SaS). Ak by bol prijatý, zvýšila by sa šanca, že v prípadoch podobných kauze Váhostav bude vybraný správca, ktorý má za sebou efektívne reštrukturalizácie. Efektívnosť sme navrhli merať podľa Svetovej banky, teda cez mieru uspokojenia veriteľov, cez dĺžku celého konania a jeho náklady. Aj v reštrukturalizácii by sa dal lacno zvýšiť pomer úžitku a ceny.

Nehovoriac o tom, že veritelia by mali pre svoje často osudné rozhodnutie k dispozícii kvalitné informácie o správcoch.