Som proti zásahom zo strany firiem či vlád, ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ

Európsky parlament schválil nariadenie, ktorého cieľom je obmedziť zahraničné investície v EÚ, ktoré by kvôli dotáciám svojich štátov mohli poškodiť hospodársku súťaž v EÚ

Inštitúcie Európskej únie používajú veľmi zložitý a nezrozumiteľný jazyk

Z čerstvej vedeckej štúdie vyplýva, že Európska komisia „má extrémne technokratický štýl komunikácie“ a „používa zložitý jazyk, odborný žargón a štýl, ktorý zahmlieva politickú činnosť“.