Som proti zásahom zo strany firiem či vlád, ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ

Európsky parlament schválil nariadenie, ktorého cieľom je obmedziť zahraničné investície v EÚ, ktoré by kvôli dotáciám svojich štátov mohli poškodiť hospodársku súťaž v EÚ

Nepodporujem návrh telekomunikačných operátorov, aby na rozvoj internetovej infraštruktúry prispievali aj veľké digitálne firmy

Ide o návrh veľkých telekomunikačných operátorov, aby aj digitálne spoločnosti, generujúce najviac internetových dátových prenosov, prispievali na rozvoj telekomunikačných sietí, vrátane 5G.

Kríza nás naučí, že v dobrých časoch máme šetriť, nie súťažiť v tom, kto rozdá viac

Na túto krízu sme sa aj napriek tisíckam varovaní ekonómov EÚ ani Slovensko nepripravili dobre. V eurozóne rástli dlhy, bola uvoľnená menová politika v dobrých časoch a to sa nesmie opakovať.